Wikia

Pokémon Wiki

X Straight Y Scenery

Talk0
9,173pages on
this wiki

File:Ending Pokémon XY Anime
X Strait Y Scenery

Trivia

  • X Strait Y Scenery is the first ending theme of the Pokemon XY anime series.  

Around Wikia's network

Random Wiki