Wikia

Pokémon Wiki

KCorp4000

Blocked
204 Edits since joining this wiki
December 3, 2007

My contributions to date:


144articuno145zapdos146moltres150mewtwo151mew243raikou244entei245suicune249lugia250hooh382kyogre383groudon384rayquazaFile:385jirachi.png386deoxys-fr480uxie481mesprit482azelf483dialga484palkia487giratina493arceus

Around Wikia's network

Random Wiki