Fandom

Pokémon Wiki

Tomo Sakurai

13,991pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

Tomo Sakurai (Japanese: トモ桜井 Tomo Sakurai) is a Japanese voice actress from Pokémon.

Humans

Gallery

Also on Fandom

Random Wiki