Wikia

Pokémon Wiki

Changes: Template:NavJohtoEliteFour

Edit

Back to page

Line 1: Line 1:
 
{{Navbox
 
{{Navbox
 
|name = NavJohtoEliteFour
 
|name = NavJohtoEliteFour
|title = [[Johto]] [[Elite Four]] & [[Champion]]
+
|title = [[Johto|<span style="color:white;">Johto</span>]] [[Elite Four|<span style="color:white;">Elite Four</span>]] & [[Champion|<span style="color:white;">Champion</span>]]
 
|titlestyle = background: #C03028; color: black;
 
|titlestyle = background: #C03028; color: black;
 
|state = collapsed
 
|state = collapsed

Revision as of 13:07, May 11, 2014

Around Wikia's network

Random Wiki