Wikia

Pokémon Wiki

Changes: Template:IrisPokémon

Edit

Back to page

Line 4: Line 4:
 
|title = [[Iris (anime)#Pokemon|<span style="color:white;">Iris' Pokémon</span>]]
 
|title = [[Iris (anime)#Pokemon|<span style="color:white;">Iris' Pokémon</span>]]
 
|titlestyle = background:#7038F8; color:White;
 
|titlestyle = background:#7038F8; color:White;
|list1 = ''' On hand'''<br>[[File:610.gif|link=Iris' Axew]] · [[File:530.gif|link=Iris' Excadrill]] · [[File:587.gif|link=Iris' Emolga]] · [[File:149.gif|link=Iris' Dragonite]]
+
|list1 = ''' On hand'''<br>[[File:610.gif|link=Iris' Axew]] · [[File:530.gif|link=Iris' Excadrill]] · [[File:587.gif|link=Iris' Emolga]] · [[File:149.gif|link=Iris' Dragonite]]<br> '''Temporary''' <br>[[File:611.png|link=Fraxure]][[File:584.png|link=Georgia's Vanilluxe]][[File:495.png|link=Ash's Snivy]]
|below = [[Iris|<span style="color:white;">Iris</span>]]
+
below = [[Iris|<span style="color:white;">Iris</span>]]
 
|belowstyle = background:#9F77FF; color:black;
 
|belowstyle = background:#9F77FF; color:black;
 
}}<includeonly>
 
}}<includeonly>

Revision as of 03:52, December 9, 2013

Around Wikia's network

Random Wiki