Wikia

Pokémon Wiki

Ragged Mountain

Revision as of 03:53, November 23, 2013 by Sakuhiko21 (Talk | contribs)

12,911pages on
this wiki
Talk0

Template:MDungeonPrevNext Template:MDungeon Infobox


Ragged Mountain is the first dungeon in Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity, you have to go through it in order to get to Post Town.

Wild Pokemon

Pokémon Floors
572 Minccino All Floors

574  Gothita

All Floors

Around Wikia's network

Random Wiki