Wikia

Pokémon Wiki

Changes: Pokémon Wiki:Sandbox

Edit

Back to page

m (clean up, typos fixed: Pokemon → Pokémon)
 
Line 1: Line 1:
 
Entruian
 
Entruian
   
The child Pokemon
+
The child Pokémon
   
 
{{type|normal}}{{type|fire}}{{type|water}}{{type|grass}}{{type|electric}}{{type|ice}}{{type|fighting}}{{type|poison}}{{type|ground}}{{type|flying}}{{type|psychic}}{{type|bug}}{{type|rock}}{{type|ghost}}{{type|dragon}}{{type|dark}}{{type|steel}}{{type|fairy}}
 
{{type|normal}}{{type|fire}}{{type|water}}{{type|grass}}{{type|electric}}{{type|ice}}{{type|fighting}}{{type|poison}}{{type|ground}}{{type|flying}}{{type|psychic}}{{type|bug}}{{type|rock}}{{type|ghost}}{{type|dragon}}{{type|dark}}{{type|steel}}{{type|fairy}}

Latest revision as of 15:34, October 17, 2013

Entruian

The child Pokémon

normalfirewatergrasselectricicefightingpoisongroundflyingpsychicbugrockghostdragondarksteelfairy

Around Wikia's network

Random Wiki