Wikia

Pokémon Wiki

Moxie

13,875pages on
this wiki
Talk0

Moxie is an ability that is introduced in Generation V.

Effect

It raises the Pokémon's Attack stat every time the user makes a Pokémon faint.

Pokemon

Natural

Pokédex Pokémon Sprite type
#551 Sandile 551 Type GroundType Dark
#552 Krokorok 552 Type GroundType Dark
#553 Krookodile 553 Type GroundType Dark
#559 Scraggy 559 Type DarkType Fighting
#560 Scrafty 560 Type DarkType Fighting

Hidden

Pokédex Pokémon Sprite type
#127 Pinsir 127 Type Bug
#130 Gyarados 130 Type WaterType Flying
#214 Heracross 214 Type BugType Fighting
#262 Mightyena 262 Type Dark
#373 Salamence 373 Type DragonType Flying
#430 Honchkrow 430 Type DarkType Flying
#667 Litleo 667 Type FireType Normal
#668 Pyroar 668 Type FireType Normal

Around Wikia's network

Random Wiki