Fandom

Pokémon Wiki

Mika Kanai

13,996pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

Mika Kanai is a Japanese voice actress for Pokémon.

Humans

Pokémon

Gallery

Also on Fandom

Random Wiki