Wikia

Pokémon Wiki

Changes: Safari Zone (Johto)

Edit

Back to page

(Pokemon)
(Pokemon)
Line 71: Line 71:
 
*Hypno (Swamp Night Only)
 
*Hypno (Swamp Night Only)
 
*Murkrow (Swamp)
 
*Murkrow (Swamp)
  +
*Gible (??????)
 
{{Stub}}{{Johto}}
 
{{Stub}}{{Johto}}

Revision as of 05:00, September 23, 2012

Around Wikia's network

Random Wiki