Wikia

Pokémon Wiki

Gabite (Pokémon Mystery Dungeon)

Talk0
9,545pages on
this wiki
Gabite
Gabite
Gabite Pokemon Mystery Dungeon
General
Gender: Male
Debut: Pokémon Mystery Dungeon Explorer of Darkness & Time Special Episode
Details

Gabite is a dragon/ground-type Pokémon who appears in Pokémon Mystery Dungeon Explorer of Darkness & Time Special Episode.

Biography

Known Moves

Move Episode
Gabite Sand Tomb
Sand Tomb Pokémon Mystery Dungeon Explorer of Darkness & Time
Dragon Claw Pokémon Mystery Dungeon Explorer of Darkness & Time
Attract Pokémon Mystery Dungeon Explorer of Darkness & Time
+ indicates this Pokémon used this move recently.*
- indicates this Pokémon normally can't use this move.

Gallery

Around Wikia's network

Random Wiki